TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden Muhtelif Susta Satın Alınacaktır

İhale Kayıt Numarası : 2012/145284
1- İdarenin:
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 3 Kalem Muhtelif Susta [1.280 adet dış helezon
susta, 1.280 adet iç helezon susta, 640 adet susta (sağ-sol)] teknik şartname ve eki teknik resme
göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01.11.2012 – Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01.11.2012
günü saat: 14.00‘a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6-İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi
değildir.
İhale Bilgileri
İHALENİN KONUSU 3 KALEM MUHTELİF SUSTA
İŞ YERİ VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI 85.02/122266
İHALE TARİHİ VE SAATİ 01/11/2012 14:00
İLAN TARİHİ 15/10/2012
İHALE USULÜ Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /
BANKA HESAP NO: 100,- TL /
Vakıfbank Esk. Şb.- TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
İHALE SORUMLUSU Yaşar UZUNÇAM
İHALE İLGİLİSİ Levent GÜRSES
TELEFON VE FAKS NO 0-222- 224 00 00 (4435-4436)
Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.tr
Not :  Şartnamelere ulaşmak için lütfen tıklayınız : RAYİHALE

Kaynak : Tülomsaş

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz