Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

İhale İlanı : Aydın Denizli Otoyolu Yapımı

12/05/2020 @ 11:30

TL1

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü​, Aydın Denizli Otoyolu projesi yap-işlet-devret modeli ile tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulü ile ihale ilanı​ şu şekildedir:

  • İHALE KONUSU:  Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap- İşlet-Devret (YİD) Modeli ile Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.
  •  İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL):  50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)
  • GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)
  • İHALE TARİH/SAATİ : 12/05/2020 – 10:30

1-   “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi”, İdari Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 12/05/2020 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2-   İHALENİN KONUSU: “Aydın – Denizli Otoyolu Projesi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3-     İstekliler; ihale dosyasını 30/03/2020 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler.  İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli  (KDV Dâhil)

50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4-   Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.

5-   Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6-  İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7-   Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8-    İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

Detaylar

Tarih:
12/05/2020
Saat:
11:30
Ücret:
TL1
Etkinlik Kategori:
Etkinlik etiketleri:

Organizatör

KGM
Telefon:
312 - 449 90 00
E-posta:
info@kgm.govtr
View Organizatör Website

Mekan

Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 14 06100 Yücetepe/ANKARA
ANKARA, ANKARA 06100 Türkiye
+ Google Haritalar
Telefon:
0312 449 90 00
View Mekan Website