İhale İlanı : YHT setlerinde kullanılmak üzere 5 kalem malzeme satın alma ihalesi

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CER SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ EŞREF FETTAHLI
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4419 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 26/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 05/11/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/133851
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
KURULUŞUMUZ PARKINDA HİZMET VEREN YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
5 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/133851
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Kalem Malzeme
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/11/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
STANDART FORMLAR
 

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz