İhale İlanı : TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü’nden Batarya Kaportası Satın Alınacaktır

İhale Kayıt Numarası : 2012/145863
1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 5 adet batarya kaportası (DE 24000 Lokomotif Kaportası), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 05/11/2012 – Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/11/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
Not : İhale hakkındaki şartnamelere ulaşmak için lütfen tıklayınız : RAYİHALE

Kaynak : Tülomsaş

 

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz