İhale İlanı : Tren Ferileri İçin 22 Adet Cansalı satın Alımı İhalesi

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FERİBOT İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ/TATVAN-BİTLİS
İHALE SORUMLUSU ŞÜKRÜ ÇELİKYÜREK
İHALE ADRESİ VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETMESİ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU
TELEFON VE FAKS NO 0 434 827 80 40 0 434 827 80 43
İHALE İLAN TARİHİ 27/08/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 12/09/2012 SAAT : 10:00
ŞARTNAME BEDELİ 150,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/118662
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
TREN FERİLERİ İÇİN 22 ADET CANSALI SATIN ALINACAKTIR.
TCDD İŞLETMESİ VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt No: 2012/118662
1- İdarenin:
a.) Adresi : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
b.) Telefon ve faks numarası : 0434- 827 8040 / 0434 827 8043
c.) Elektronik Posta Adresi : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Tren Ferileri için Cansalı Alımı – 22 adet
3 – Yukarıda belirtilen alımınız Yerli isteklerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü, Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12.09.2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü, Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00-TL (yüzelli-tl) bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
İHTİYAÇ LİSTESİ
STANDART FORMLAR
TEKNİK ŞARTNAME

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz