İhale İlanı : TCDD 321 Kalem Yedek Malzeme Alımı

KURULUŞUMUZ PARKINDA HİZMET VEREN DMU TREN SETLERİNİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TCDD 321 Kalem Yedek Malzeme SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No:2012/178312
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 321 Kalem Yedek Malzeme
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/12/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz