İhale İlanı : TCDD 2.Bölge Müdürlüğü(Ankara) İhtiyacı Balast Satın Alınacaktır

TCDD 2.Bölge Müdürlüğü(Ankara) İhtiyacı Balast Satın Alınacaktır
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ GÜLHAN ÇAVUŞOĞLU
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4129-4399 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 20/11/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 21/12/2012 SAAT : 14,00
ŞARTNAME BEDELİ 200,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/170230
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANKARA) İHTİYACI 60.000 m3 Balast Satın Alınacaktır
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :
İhale Kayıt No:2012/170230
1 – İdarenin:
a) Adresi:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası:
0 (312) 309 05 15/4129 – 4399 – 0 (312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi:malzemesiparis@tcdd.gov.tr
2 – İhale konusu malın adı ve miktarı:TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANKARA) İHTİYACI (Başköy İstasyonu’nda 20.000 m3 ve Himmetdede İstasyonu’nda 40.000 m3) 60.000 m3 BALAST
3 – Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 21/12/2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz