İhale İlanı : Seyrüsefer Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1.230 Ton Patinaj Kumu Alımı İşi ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
2.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu-Acık Ihale-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Basri MELETLİ
Ihale Yöneticisi Telefon:0312 211 14 49
Ihale Yöneticisi Fax:0312 211 12 25
Ilan Tarihi:07.09.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:25.09.2012 00:00:00-14.00
ŞartName Bedeli:100
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/123244
Mail:bsrmeletli@gmail.com
İHALE İLANI
1.230 TON PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR
TCDD İŞLETMESİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu:
İhale Kayıt No: 2012/123244
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 – 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Seyrüsefer Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1.230 Ton Patinaj Kumu Alımı İşi
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 25.09.2012 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz