İhale İlanı : Narlı Malatya Hattı Narlı – Gölbaşı İstasyonları arası 50.000 Adet B-70 Beton Travers Alımı

TCDD 5.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/144768
1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası : 0 422 2124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: NARLI- MALATYA Hattı NARLI – GÖLBAŞI İstasyonları arası 50.000 Adet B-70 Ön-germeli, Ön-çekmeli Beton Travers Alımı işi
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin;TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna ; 19.10.2012 Tarih,saat :14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ;TCDD.5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İHALE BİLGİLERİ

İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU ÜZEYİR ÜLKER
İHALE ADRESİ

TCDD İŞLETMESİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA

TELEFON VE FAKS NO 0 422  212 48 00/4118       0 422 212 48 16
İLAN TARİHİ 09/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 19/10/2012            SAAT :  14:00
ŞARTNAME BEDELİ 150,- TL
İHALE USULÜ TCDD 3/g 15. MADDE AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA  NUMARASI 2012/144768
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

Kaynak : TCDD

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz