İhale İlanı : Loko Bakım Atölyesine 10 Adet Takım dolabı (Malzemeleri ile birlikte) alımı işi ihalesi

İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU ÜZEYİR ÜLKER
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MALATYA
TELEFON VE FAKS NO 0 422 212 48 00/4118 0 422 212 48 16
İLAN TARİHİ 25/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 08/10/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ TCDD 3/g 15. MADDE AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/132305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı Cer Müdürlüğü; Loko Bakım Atölye Onarım Müdürlüğünün ihtiyacı olan; 10 Adet Takım dolabı (Malzemeleri ile birlikte) alımı işi. Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.
TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2011/132305
1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası :0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası :0 422 2124816
c) Elektronik Posta Adresi :5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Bölgemiz Cer Müdürlüğü; Loko Bakım Atölye Onarım Müd ihtiyacı olan; 10 Adet Takım dolabı (Malzemeleri ile birlikte) alımı işi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4-Tekliflerin;TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 08/10/2012 Tarih,saat :14.00 ’a kadar verilmiş olması şarttır.
5-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
STANDART FORMLAR
 
 

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz