İhale İlanı : Klimalı Yolcu Vagonunun Değişmesi Gereken Malzemeler Dahil Peryodik Bakım–Onarımı İle Soğutma Sisteminde Meydana Gelen Arızaların Onarımı İşi Satın Alınacaktır

Klimalı Yolcu Vagonunun Değişmesi Gereken Malzemeler Dahil Peryodik Bakım–Onarımı İle Soğutma Sisteminde Meydana Gelen Arızaların Onarımı İşi Satın Alınacaktır
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CER SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ TUNCAY BİBER
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4149-4419 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 30/11/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 27/12/2012 SAAT : 14,00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU HİZMET ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/179677
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM–ONARIMI İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No:2012/179677
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
1- İhale konusu malın adı ve miktarı :160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarım işi
2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/12/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz