İhale İlanı : İzmir Banliyösü Elektrifikasyon sistemine ait voltaj trafolarının montajı ve mevcut sisteme uyarlamaları işi ihalesi

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 05/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 16/10/2012 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 150,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU HİZMET ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/138435
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MINTIKASINDA İZMİR BANLİYÖSÜ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİNE AİT 27,5 KV VOLTAJ TRAFOLARININ MONTAJI VE MEVCUT SİSTEME UYARLAMALARI İŞİ
TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden :
İhale Kayıt No: 2012/138435
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2- İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı: TCDD 3. Bölge mıntıkasında İzmir Banliyösü Elektrifikasyon sistemine ait 27,5 kV voltaj trafolarının montajı ve mevcut sisteme uyarlamaları işi
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/10/2012 Tarihi Salı Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-¨ bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
STANDART FORMLAR

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz