İhale İlanı : İzmir Banliyösü Elektirifikasyon Sistemine Ait Uzaktan Kumanda Edilebilen Posta Binalarına Malzeme Temini ve Telekomand Uyarlamaları İşi ihalesi

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 03/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 15/10/2012 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 200,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/137953
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İZMİR BANLİYÖSÜ ELEKTİRİFİKASYON SİSTEMİNE AİT UZAKTAN KUMANDA EDİLEBİLEN POSTA BİNALARINA MALZEME TEMİNİ VE TELEKOMAND UYARLAMALARI İŞİ.
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :
İhale Kayıt No: 2012/137953
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2- İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında İzmir Banliyösü Elektirifikasyon Sistemine Ait Uzaktan Kumanda Edilebilen Posta Binalarına Malzeme Temini ve Telekomand Uyarlamaları İşi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.10.2012 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- ¨. Bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
İHTİYAÇ LİSTESİ
TEKNİK ŞARTNAMALER VE TEKNİK RESİMLER
STANDART FORMLAR

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz