İhale İlanı : İzmir Banliyösü Elektirifikasyon Sistemine Ait Part Line ve Soket Haberleşme Sisteminin Genişletilebilir IP Tabanlı Bir Haberleşme Sistemi İle Değiştirmesi İşi ihalesi

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 17/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 28/09/2012 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 150,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/125292
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
İHALE KONUSU İŞİN ADI MİKTARI İHALE DOKÜMANLARI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İZMİR BANLİYÖSÜ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİNE AİT PART LİNE VE SOKET HABERLEŞME SİSTEMİNİN GENİŞLETİLEBİLİR IP TABANLI BİR HABERLEŞME SİSTEMİ İLE DEĞİŞTİRMESİ İŞİ.
ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İZMİR BANLİYÖSÜ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİNE AİT PART LİNE VE SOKET HABERLEŞME SİSTEMİNİN GENİŞLETİLEBİLİR IP TABANLI BİR HABERLEŞME SİSTEMİ İLE DEĞİŞTİRMESİ İŞİ.
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :
İhale Kayıt No: 2012/ 125292
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2- İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında İzmir Banliyösü Elektirifikasyon Sistemine Ait Part Line ve Soket Haberleşme Sisteminin Genişletilebilir IP Tabanlı Bir Haberleşme Sistemi İle Değiştirmesi İşi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.09.2012 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- ¨. Bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
STANDART FORMLAR

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz