İhale İlanı : IRR Vagonları İçin Kuplör Alımı

TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
IRR Vagonları İçin Kuplör  Alımı
Dosya Numarası: 20120861A
İhale Kayıt numarası: 2012/184259
1-İdarenin
a) Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 123 Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 4 Kalem, Toplam: 28 Adet.
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş olarak) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir..
c) Teslim Tarihi: İhale konusu IRR Vagonları için kuplör (komple) malzemelerinin tamamı; Yerli
istekliler için sözleşmeyi müteakip 180 gün, Yabancı istekliler için akreditifin açılmasına müteakip
180 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 17.12.2012 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü
İdari Sartname
Teknik Şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz