İhale İlanı : Hemzemin geçit malzemesi satin alma ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Mal Alımı-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:0346 2217000/4108
Ihale Yöneticisi Fax:0346 2237677
Ilan Tarihi:07.09.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:27.09.2012 00:00:00-SAAT 10:00
ŞartName Bedeli:100TL
Ihale Usulü:Mal Alımı
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/120382
Mail:4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/120382
1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İhale konusu işin niteliği,türü ve miktarı adı : Hemzemin geçitlerin kontrollü hale getirilmesi için montaj dahil 15 kalem malzeme satın alınması işi.
2- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 27/09/2012 Saat : 10:00
3- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.
5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
TCDD 4. BÖLGE BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA ADI
IBAN HESAP NUMARALARI
Vakıflar Bankası
TR410001500158007293478674
Halk Bankası
TR670001200969900013000002
Ziraat Bankası
TR520001000230369173495001
Şartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz