İhale İlanı : Gezer Köprülü tavan vinçlerinin her türlü malzeme dahil revizyon işlerinin yapılması ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:346 221 70 00 / 4108
Ihale Yöneticisi Fax:
Ilan Tarihi:21.09.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:01.10.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:100 TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/131018
Mail:fikret@tcdd.net
İHALE İLANI
GEZER VİNÇLERİN REVİZYON HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ.
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/131018
1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve Miktarı Adı : Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan çift kiriş gezer köprülü tavan vinçleri ve Boji taşıma sisteminin her türlü malzeme dahil revizyon hizmetlerinin satın alınması işi.
3- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 01/10/2012 14:00
4- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5- İhale dökümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
TCDD 4. BÖLGE BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA ADI
IBAN HESAP NUMARALARI
Vakıflar Bankası
TR410001500158007293478674
Halk Bankası
TR670001200969900013000002
Ziraat Bankası
TR520001000230369173495001
sartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz