İhale İlanı : Erenköy tren istasyonu tadilat edilmesi işi ihalesi

MALTEPE, ERENKÖY, SUADİYE, BOSTANCI, KÜÇÜKYALI İSTASYONLARININ TADİLATININ YAPILMASI
“MALTEPE, ERENKÖY, SUADİYE, BOSTANCI, KÜÇÜKYALI İSTASYONLARININ TADİLATININ YAPILMASI” Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile(teklif birim fiyatlı) ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2012/123017
1-İdarenin
a) Adresi: TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜGÜ 3. KAT İHALE 2 BÜROSU NO.321 34716 KADIKÖY /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2163488020-4778 – 2163362257
c) Elektronik Posta Adresi:-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): www.tcdd.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Maltepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı İstasyonlarında İstasyon binaları, lojman binaları, işyerleri, peron bakım onarımları ile alt geçit ve çevre düzenlemesi işleri
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASMAKAT TOPLANTI SALONU H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 24/09/2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Yapılacağı yer: Maltepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı/İSTANBUL
b) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren ( 150 ) takvim günüdür.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz