İhale İlanı : 69 işçi Genel hizmet işleri satın alınacaktır

69 işçi Genel hizmet işleri satın alınacaktır
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:346 221 70 00 / 4108
Ihale Yöneticisi Fax:
Ilan Tarihi:06.11.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:27.11.2012 00:00:00-10:00
ŞartName Bedeli:100 TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/159086
Mail:fikret@tcdd.net
İHALE İLANI
YOLCU VAGON TEMİZLİĞİ, HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ, LOKOMOTİFLER İÇİN AKARYAKIT,YAĞ,PATİNAJ KUMU İKMALİ, LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ YAPTIRILMASI HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR.
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/159086
1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu işin niteliği,türü ve miktarı adı: 69 İşçi ile Genel hizmet satın alınması işi. (Yolcu Vagon temizliği, Hemzemin Geçit Bekçiliği, Lokomotifler için Akaryakıt,Yağ,Akaryakıt İkmali, Lokomotif ve Jeneratör Vagonu temizliği) Yolcu treni ve Yük treni furgonu Yıkama ve temizliği hizmetleri 30 işçi ile, Lokomotiflerin Döner köprü, Kum,Yağ,Yakıt, ikmali hizmetleri toplam 14 işçi ile, Bariyerli Hemzemin geçitlerde Bekçilik hizmetleri 21 işçi ile, Muhtelif tipte 830 Adet Lokomotif, 192 Jeneratör vagonlarının yıkanması ve temizlik hizmetleri (Bu hizmet alımında en az 4 (Dört) İşçi çalıştırılacaktır.) Yukarıda belirtilen hizmetler 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında 12 ay süreyle satın alınacaktır.
3- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 27/11/2012 – Saat : 10:00
4- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu İhalede kısmı teklif verilebilir.
5- İhale dökümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında Geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
sartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz