İhale İlanı : 33.838 adet hurda beton travers satılması ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
2.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu-Acık Ihale-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Basri MELETLİ
Ihale Yöneticisi Telefon:0312 211 14 49
Ihale Yöneticisi Fax:0312 211 12 25
Ilan Tarihi:16.10.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-14.00
ŞartName Bedeli:50
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/151014
Mail:bsrmeletli@gmail.com
İHALE İLANI
33.838 adet hurda beton travers satılması ihalesi
TCDD İŞLETMESİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu:
İhale Kayıt No: 2012/151014
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 – 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 33.838 HURDA BETON TRAVERS SATIŞI
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 06.11.2012 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.
7- TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
BETON TRAVERS SATIŞ ŞARTNAMESİ

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz