İhale İlanı : 3.050 adet beton travers 'in yükleme, boşaltma ve tebdil hizmet alım işi satın alınması ihalesi

3.050 adet beton travers ‘in yükleme, boşaltma ve tebdil hizmet alım işi satın alınması ihalesi
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
7.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Enver Timurboğa
Ihale Yöneticisi Telefon:02722137621/4309
Ihale Yöneticisi Fax:02722141943
Ilan Tarihi:01.11.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:22.11.2012 00:00:00-14/30
ŞartName Bedeli:100 TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/155818
Mail:tcddihalekomisyonuafyon@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
3.050 adet beton travers in yükleme, boşaltma ve tebdil hizmet alım işi satın alınacaktır.
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü’nden:
İhale Kayıt No: 2012/155818
İdarenin:
a)Adresi: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası :0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1- İhale konusu işin adı ve miktarı:
3050 Adet beton travers lerin vagonlara yüklenmesi, vagonlardan gabari dışına indirilmesi, Afyon – Çobanlar İstasyonları arası Km 162+300 – 164+190 arası 1890 metrelik hat kesiminde beton travers tebdil hizmet alım işi satın alınacaktır.
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 22/11/2012 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
sartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz