İhale İlanı : 20.000 m3 Balast Alımı İhalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
6. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Musa Ören
Ihale Yöneticisi Telefon:4249
Ihale Yöneticisi Fax:322 453 11 95
Ilan Tarihi:24.09.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:04.10.2012 00:00:00-10:00 da
ŞartName Bedeli:300TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/132712
Mail:musaoren67@hotmail.com
İHALE İLANI
TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/132712
1- İdarenin:
a) Adresi : Kurtuluş Mah.Atatürk Cad.01120 Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354/4249- 0322 4531195
c) Elektronik Posta Adresi :
2- İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: 20.000 m³ Balast Alımı ( Yenice İstasyonuna Teslim )
3- Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.10.2012 günü saat 10.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz