İhale İlanı : Torbalı İstasyonunda Teslim Konkasör Balastı Alınması

Torbalı İstasyonunda Teslim Konkasör Balastı Alınması
İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 16/11/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 28/11/2012 SAAT : 15.00
ŞARTNAME BEDELİ 500,00.- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/164878
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN;TORBALI İSTASYONUNDA TESLİM 20.000 M3 KONKASÖR BALASTI ALINMASI
TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt No : 2012/164878
İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 —- 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr. www.malzeme.tcdd.gov.tr
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan; Torbalı İstasyonunda Teslim 20.000 M3 Konkasör Balastı Alınması.
Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.11.2012 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15/00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.
Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz