İhale İlanı : Kameralı Güvenlik Sistemi Ve Yangın Alarm Sistemi Kurulması İşi

Kameralı Güvenlik Sistemi Ve Yangın Alarm Sistemi Kurulması İşi
İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 13/11/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 26/11/2012 SAAT : 15.00
ŞARTNAME BEDELİ 250,00.- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU HİZMET ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/163121
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBEKESİNDE BANDIRMA, BALIKESİR, BİÇEROVA, MANİSA, SOMA VE UŞAK LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ İLE NAZİLLİ, KUŞCENNETİ LOJİSTİK ŞEFLİKLERİ VE ALİAĞA GAR ŞEFLİĞİ, SARAYKÖY İSTASYON ŞEFLİĞİ YÜKLEME MERKEZLERİNE KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ VE YANGIN ALARM SİSTEMİ KURULMASI İŞİ.
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/163121
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 – 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. www.malzeme.tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Şebekesinde Bandırma, Balıkesir, Biçerova, Manisa, Soma Ve Uşak Lojistik Müdürlükleri İle Nazilli, Kuşcenneti Lojistik Şeflikleri Ve Aliağa Gar Şefliği, Sarayköy İstasyon Şefliği Yükleme Merkezlerine Kameralı Güvenlik Sistemi Ve Yangın Alarm Sistemi Kurulması İşine.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.11.2012 Pazartesi Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz