İhale İlanı : TCDD 2500 Adet YHT Tren Maketi Satın Alınacak

2500 Adet YHT Tren Maketi Satın Alınacaktır
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/168937
1 – İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4319 – 4573 – 0 (312) 311 13 06
c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr
2 – İhale Konusu Malın Adı
ve Miktarı : 2500 Adet YHT Tren Maketi
3 – Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30/11/2012 Cuma günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.
 

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz