İHALELER

İhale İlanı : Piston Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Piston Satın Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1.İş sahibi idarenin; Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 […]