İHALELER

İhale İlanı : Mobil rıhtım vinci kiralanacaktır

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi müdürlüğü Mobil rıhtım vinci kiralanacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı:TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi:.Selimiye […]