İhale İlanı : Çorlu Ve Velimeşe İstasyonlarına Teslim Kaydıyla Balast Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Çorlu Ve Velimeşe İstasyonlarına Teslim Kaydıyla Balast Satın Alınacaktır
İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TCDD İŞLETME 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/HAYDARPAŞA
İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜR YRD. NİHAT ASLAN
İHALE ADRESİ 1.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
TELEFON VE FAKS NO 0 216 337 82 14/4478-4498 0 216 336 22 57
İLAN TARİHİ 03/12/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 25/12/2012 SAAT : 14.00
ŞARTNAME BEDELİ 150,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/178939
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
İHALE İLANI
ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/178939
1-İdarenin:
a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası :0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi :0216 337 82 14
2-İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı- Çerkezköy arasında, 87 km.’lik yol yenilenmesi için, Çorlu İstasyonuna 35.000 m3, Velimeşe İstasyonuna 35.000 m3 teslim edilmek üzere, toplam: 70.000 m3 Balastın temini işi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4-Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/12/2012 Tarih saat 14.00.’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5-İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
 
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz