İhale İlanı : 8 Kalem Muhtelif Lokomotif Ve Vagon Tekerlekleri İle Buatların Demontaj Tamir ve Temizlik İşi

8 Kalem Muhtelif Lokomotif Ve Vagon Tekerlekleri İle Buatların Demontaj Tamir ve Temizlik İşi
İHALENİN KONUSU
8 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF VE VAGON TEKERLEKLERİ İLE BUATLARIN DEMONTAJ, TAMİR ve TEMİZLİK İŞİ İŞ YERİ DİŞLİ VE TEKERLEK İMALATI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI 85.02/122290
İHALE TARİHİ VE SAATİ 03/01/2013 14:45
İLAN TARİHİ 10/12/2012
İHALE USULÜ Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /BANKA HESAP NO:100,- TL /VAKIFBANK ESK. ŞB. – TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
İHALE SORUMLUSU Yaşar UZUNÇAM
İHALE İLGİLİSİ Levent GÜRSES
TELEFON VE FAKS NO0-222- 224 00 00 (4435-4436)Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.tr
İHALE İLANI
DEMONTAJ, TAMİR ve TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt Numarası : 2012/183564
1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem DE 24000-22000-33000-18000 ve E
43000 tipi lokomotif-vagon tekerleği ile buatların demontaj, tamir ve temizliği işi,
teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03/01/2013 – Saat 14:45
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/01/2013
günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi
değildir.
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN
HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)
I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222-224 00 00/(4435-4436)
d) Faks numarası : 0 222-225 50 60 (Satınalma) -225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Yaşar UZUNÇAM – Şef
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : DE 24000-22000-33000-18000 ve E 43000 Tipi Lokomotif-Vagon Tekerleği ile
buatların Demontaj, Tamir ve Temizliği işi
b) KİK kayıt no : 2012/183564
c) Miktarı ve türü: 8 Kalem
d) Yapılacağı yer: Yüklenici Sahası
e) Diğer bilgiler : 250.194 no’lu Teknik Şartname
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 03.01.2013
d) İhale saati : 14.45
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
250.194 teknik şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz